"Toto, a ne jiný, je původ všech tyranů: když se poprvé objeví, tváří se jako ochránce." (Platón)

Pravda o očkovaní proti chrípke

Autor: odjinud | Publikováno: 24.2.2011 | Rubrika: ZDRAVÍ
Ilustrace

Čo je v bežnej očkovacej látke proti chrípke?
• vaječné bielkoviny - vrátane kontaminujúcich vtáčích vírusov
• želatína - môže spôsobiť alergické reakcie a anafylaxia je zvyčajne spojená s alergiou na vajcia alebo želatínu
• polysorbát 80 (Tween80™): môže spôsobiť vážne alergické reakcie, vrátane anafylaxie. Tiež sa spája s neplodnosťou u samičiek myší
• formaldehyd - známy karcinogén
• Triton X100 - silný detergent
• sacharóza - bežný kuchynský cukor
• živica - spôsobuje alergické reakcie
• gentamycin - antibiotikum
• thimerosal - zlúčenina ortuti stále používaná ako konzervant vo viacdávkových baleniach očkovacej látky proti chrípke

Funguje očkovanie proti chrípke?

U bábätiek nie: Zhodnotením vyše 51 štúdií zahŕňajúcich vyše 294.000 detí bolo zistené, že "niet dôkazov o tom, že by očkovanie detí vo veku 6-24 mesiacov proti chrípke malo vyššiu účinnosť než placebo. U detí nad 2 roky očkovanie účinne zabránilo chrípke len v 33% prípadov."

Viď: "Vaccines for preventing influenza in healthy children" ("Očkovanie proti chrípke u zdravých detí"), The Cochrane Database of Systematic Reviews (Databáza systematických zhodnotení Cochrane), 2 (2008)

U detí s astmou nie: Štúdia 800 detí s astmou, z ktorých polovica bola zaočkovaná proti chrípke a druhá polovica zaočkovaná nebola, porovnala tieto dve skupiny ohľadom návštev zdravotníckych zariadení, návštev oddelení pohotovosti a hospitalizácií kvôli astme. Záver: štúdia nenašla žiadne dôkazy, že by očkovanie proti chrípke znížilo početnosť astmatických záchvatov.

Viď: Christly, C. a kol.: "Effectiveness of influenza vaccine for the prevention of asthma exacerbations" ("Účinnosť očkovania proti chrípke pri predchádzaní astmatickým záchvatom"), Arch Dis Child, august 2004, 89(8):734-5

U detí s astmou nie (2): "Flumist, inaktivovaná očkovacia látka proti chrípke, neznižuje počet hospitalizácií detí kvôli chrípke, obzvlášť nie detí s astmou... V skutočnosti deti zaočkované proti chrípke majú zvýšené riziko hospitalizácie oproti deťom nezaočkovaným proti chrípke."

Viď: 105. medzinárodná konferencia Americkej spoločnosti pre hrudník (American Thoracic Society), 15.-20.V.2009, San Diego

U dospelých nie: Zhodnotením 48 štúdií zahŕňajúcich vyše 66.000 dospelých sa zistilo, že "očkovanie zdravých dospelých znížilo riziko chrípky o 6% a počet vymeškaných dní v práci o menej než jeden deň (0,16 dňa). Nezmenil sa počet návštev nemocnice ani počet práceneschopností."

Viď: "Vaccines for preventing influenza in healthy adults" ("Očkovanie proti chrípke u zdravých dospelých"), The Cochrane Database of Systematic Reviews (Databáza systematických zhodnotení Cochrane), 1 (2006)

U starších ľudí nie: Zhodnotenie 64 štúdií zahŕňajúcich 98 chrípkových sezón zistilo, že u starších ľudí v domovoch dôchodcov očkovanie proti chrípke nemalo významnejší účinok pri predchádzaní chrípke. U starších ľudí žijúcich v spoločenstve nebolo očkovanie proti chrípke významnejšie účinné proti chrípke, chrípke podobným ochoreniam, ani proti zápalu pľúc.

Viď: "Vaccines for preventing influenza in the elderly" ("Očkovanie proti chrípke u starších ľudí"), The Cochrane Database of Systematic Reviews (Databáza systematických zhodnotení Cochrane), 3 (2006)

A čo očkovanie proti prasacej chrípke?

Niektoré z očkovacích látok proti prasacej chrípke vyrába Novartis. Tieto očkovacie látky pravdepodobne budú vyrobené na bunkách PER.C6 (z ľudskej očnej sietnice) a budú obsahovať MF59, človeka potenciálne oslabujúci adjuvant (prídavná látka). MF59 je adjuvant vyrobený z oleja a pozostáva hlavne zo skvalénu.

Všetky krysy, ktorým bol vpichnutý skvalén, ochoreli tak, že zostali telesne postihnuté - vliekli svoje ochrnuté zadné časti tela skrz svoje klietky. Vpichnutý skvalén môže vyvolať vážnu artritídu (stupeň 3 na 4-stupňovej stupnici) a vážne imunitné odpovede, ako napr. autoimúnna artritída a zožierajúci vred.

Viď:

 • Kenney, RT & Edleman, R.: "Survey of human-use adjuvants" ("Prieskum adjuvantov používaných u ľudí"), Expert Review of Vaccines (Odborné zhodnotenie očkovacích látok), 2 (2003), str. 17
 • Matsumoto, Gary: "Vaccine A: The Covert Government Experiment That’s Killing Our Soldiers and Why GI’s Are Only the First Victims of this Vaccine" ("Očkovacia látka A: Tajný vládny experiment, ktorý zabíja našich vojakov, a Prečo sú vojaci len prvými obeťami tejto očkovacej látky"), New York, Basic Books, str. 54
   

Federálni zdravotnícki predstavitelia odporúčali minulú jeseň (2009) väčšine obyvateľov USA tri očkovania proti chrípke: jedno očkovanie proti sezónnej chrípke a dve dávky očkovacej látky proti prasacej chrípke. Školákom, čo nikdy neboli očkovaní proti chrípke, odporúčali štyri dávky (dve proti sezónnej chrípke a dve proti prasacej chrípke).

Tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) USA Kathleen Sebelius sa rozprávala s riaditeľmi škôl po celej krajine, naliehajúc na nich, aby vypracovali plány na použitie budov na plošné očkovanie, v prvom rade očkovanie detí. (CBS News, 12.VI.2009)

Je možné povinné očkovanie proti chrípke?

       r. 1946: bola založená US Public Health Service (Služba verejného zdravotníctva USA) a bolo podpísané Nariadenie vlády (Executive Order = EO) č. 9708 vymenúvajúce prenosné ochorenia, u ktorých možno vyhlásiť karanténu: cholera, záškrt, tuberkulóza, týfus, pravé kiahne, žltá zimnica a vírusové hemoragické horúčky.

       28.I.2003: projekt BioShield (živý štít) bol uvedený v rámci Bushovho prejavu o stave Únie (USA). To vytvorilo trvalé a neobmedzené financovanie vývoja "lekárskych protiopatrení". NIH (National Institutes of Health - Federálny výskumný ústav zdravia - pozn. prekl.) dostal právomoc urýchliť schvaľovanie liekov a očkovacích látok. Núdzové schválenie "narýchlo vyvinutého" lieku alebo očkovacej látky môže prebehnúť bez bežného testovania bezpečnosti.

       4.IV.2003: EO č. 13295 pridalo na zoznam prenosných ochorení, u ktorých možno vyhlásiť karanténu, aj SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome = ťažký akútny syndróm dychovej nedostatočnosti - pozn. prekl.).

       1.IV.2005: EO 13295 pridalo na zoznam prenosných ochorení, u ktorých možno vyhlásiť karanténu, aj "chrípku spôsobenú novým alebo znovu sa objavivším chrípkovým vírusom, ktorý spôsobuje alebo má potenciál spôsobiť pandémiu." V EO 13295 tiež prezident USA dal tajomníkovi MZ USA moc vyhlásiť karanténu podľa jeho/jej uváženia. Tajomník MZ USA má moc nariadiť "zadržanie a preskúmanie osôb, o ktorých je dobrý dôvod domnievať sa, že sú nakazení." Kašeľ alebo horúčka môžu vystaviť človeka riziku, že bude pod karanténou dlhší čas bez možnosti odvolať sa voči tomu.

       17.XII.2006: Divízia E: Zákon o pohotovosti verejnosti a pripravenosti na stav núdze (PREPA) bol pridaný ako dodatok k Zákonu o výdavkoch na obranu (HR 2863) o 23:20 v sobotu v noci - dlho po tom, čo členovia parlamentného výboru tento zákon uzavreli a šli na sviatky domov.

       Jeho stať (b)(1) hovorí: tajomník MZ USA môže stanoviť, že "choroba, zdravotný stav alebo hrozba" predstavuje ohrozenie verejného zdravia. Môže potom odporučiť "výrobu, testovanie, vývoj, podávanie či používanie jedného či viacerých príslušných protiopatrení..." Príslušné protiopatrenie je definované ako "výrobok proti pandémii, očkovacia látka alebo liek".

       Divízia E poskytuje tiež úplnú ochranu pred zodpovednosťou za nežiadúce účinky všetkých liekov, očkovacích látok a biologických výrobkov označených za "príslušné protiopatrenie" a používaných proti pandémii ľubovoľného druhu. V júli 2009 bol úplná ochrana pred zodpovednosťou rozšírená na výrobcov liekov, ktorí vyrábajú akýkoľvek výrobok použitý na ľubovoľné ohrozenie verejného zdravia vyhlásené tajomníkom MZ USA.

       Výrobcovia liekov sú teraz chránení pred akýmkoľvek stíhaním, kým nie je dokázaný "zločinný úmysel spôsobiť škodu" poškodenej strane. Pred zodpovednosťou za spôsobené škody sú chránení aj v prípade, že vedia o škodlivosti daného lieku.

"V roku 1853 britský parlament uzákonil povinné očkovanie neodskúšanou očkovacou látkou po celom Britskom impériu. Ďalšie európske krajiny Britániu nasledovali. Akonáhle si ľudia pri moci uvedomili ekonomické dôsledky povinného očkovania, málokto sa opovážil nesúhlasiť. Vtedy, rovnako ako teraz, boli médiá ovládané výrobcami očkovacích látok a vládou, ktorá stála o veľké peniaze zarobené na predaji týchto nepodarených očkovacích látok."

Dr. Tim O'Shea, chiropraktik

Čo môžete urobiť?

Tu je len niekoľko návrhov. Môžete vymyslieť aj svoje vlastné.

 • Posuňte tieto informácie každému, koho poznáte a milujete.
 • Spojte sa s miestnymi záchrannými pracovníkmi (záchranná zdravotná služba, hasiči atď.). Povedzte im, čo obsahujú očkovacie látky proti chrípke a že oni budú prví, ktorí nimi budú očkovaní.
 • Spojte sa s miestnou políciou a podeľte sa o svoje obavy z povinného očkovania. Chodíte s týmito ľuďmi do kostola či do obchodu a ich deti sa hrajú s Vašimi deťmi. Nie sú to "strach naháňajúci" ľudia. Pozvite ich na kávu a zasväťte ich do problému.
 • Spojte sa s členmi mestského zastupiteľstva ohľadom Vašich slobôd. Potrebujete ich podporu, aby ste si udržali právo odmietnuť.
 • Napíšte malý článok do miestnych novín.
 • Majte doma pripravené jedlo a vodu aspoň na tri týždne a buďte pripravení na dobrovoľnú seba-karanténu, ak nebudete mať inú možnosť.
 • Zásobujte sa vitamínom D3 (3000 IU na osobu a deň), vitamínom A a vitamínom C, ako aj homeopatikami proti chrípke.
 • Spojte sa s aktivistickými organizáciami - tými, čo ochraňujú životné prostredie a práva zvierat. Pomôžte im šíriť zvesť o ich záujmoch, a zapojte ich do Vašich záujmov.

Nemôžete urobiť všetko toto, ale môžete urobiť aspoň niečo!

Ako pred rokmi povedala Mararet Mead: "Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina premýšľavých angažovaných občanov môže zmeniť svet. V skutočnosti to je to jediné, čo kedy svet zmenilo."

1. VIII. 2009 - Dr. Sherri Tenpenny

Pôvodný článok "The Truth About the Flu Shot"

z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

Zdroj: www.slobodavockovani.sk

3450 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Progres se nevyplácí. Irsko bude platit větší odvody do EU, i když lidé hospodářský růst příliš nepocítíInstruktážní video: Co počít s islámskými teroristy? Přemůžeme je písní nebo pomocí sociálních sítí? Existuje i jiné řešení. Podívejte se (+ video)Spojenci Američanů uřízli hlavu malému chlapci. Zvěrstvo tzv. umírněných rebelů v Sýrii (+ foto, video)Může mít člověk srdce paviána?Putinovy preventivní kroky proti majdanu v Rusku. Podaří se?

ePortal.cz

Tahle politička snad musí být šílená. Také to za tento výrok schytává ze všech stranKamarád Merkelové Erdogan skončil před lety ve vězení. Neuvěříte, za co to bylo

euPortal.cz

Instruktážní video ukazuje, jak jednat s islámskými teroristy. Dívejte se pozorně, může vám to zachránit životNominace Donalda Trumpa: Hrůza v řadách mocných na obou březích Atlantiku. Sobotkové všech zemí i generálové NATO lapají po dechu

Eurabia.cz

Jak muslimové skrývají svou agresivitu za obviňování druhých z perzekuce muslimů Už je to tady: Německá rodina požádala kvůli imigrantům a německé diktatuře o azyl v Rusku. Budou brzy Evropané prchat k Putinovi do bezpečí?

Nezdravi.cz

Už i Rusko varuje EU kvůli nebezpečným látkám v čokoládě KinderVelká rakovinová lež: Slunce smrtící melanomy nezpůsobuje, nýbrž léčí. Co mají společného Gisele Bundchen a slavný dermatolog? Nebojí se slunce, ale chemie. Tajná ingredience zdravého opálení na prázdninách

euServer.cz

Veleba: Bude hůř. Totální vliv USA v Evropě a záměrné stupňování napětí s Ruskem. EU se opravdu rozpadá. Hofer a Le Penová posílí a Merkelová skončí. Čína bude hegemonemMustafa Kemal Atatürk, Otec Turků, se v hrobě obrací, když bezmocně sleduje, jak Recep Tayyip Erdoğan vede jeho moderní Turecko do středověké islámské záhuby

ParlamentniListy.cz

Děsivá sonda do uvažování manažera ČT. Petr Žantovský teď už mnohému rozumí...Evropská kurvička za naše peníze. Šéf Jakuba Jandy vykládal na ČT, že i po útocích v Mnichově musíme být humanističtí, a mnozí se neudrželi
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny