"Toto, a ne jiný, je původ všech tyranů: když se poprvé objeví, tváří se jako ochránce." (Platón)

Japonsko a finanční kontrola

Autor: Antonín Baudyš Jr. | Publikováno: 16.3.2011 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Benjamin Fulford je člověk, který se rozpovídal o Japonsku. Jako kanadský novinář tam dlouho zastupoval časopis Forbes, mapující bohatství bohatých. Naučil se japonsky, bohatí mu říkali všechno možné, Fulford se začal dozvídat i věci které neměl. Tak dalece, že rozkryl korupční charakter celé japonské ekonomiky a de facto zločinnost japonských elit, tedy politických stran, vlád a hlavních bank. Když se chystal tuto věc publikovat, vnučka dynastie Mejdži s ním udělala malý obchod. Výměnou za to, že o Japonsku psát nebude mu rozkryla, jak funguje korupce světová.

Fulford se ozval hned druhý den po zemětřesení v Japonsku z 11. března letošního roku. Neboť si vzpomněl na málo pravděpodobnou část svého rozhovoru s bývalým japonským ministrem financí Heizo Takenakou. Ptal se jej, proč jako ministr financí defacto prodal celý finanční systém Japonska Západu. Takenaka mu tehdy odpověděl: dali jsme přednost ekologickému hledisku. Fulford, co to znamená? Takenaka, oni nám vyhrožovali, že pokud se nepodvolíme, zasáhnou nás HAARPEM. Fulford: co by to znamenalo? Takenaka: Zemětřesení. Tento výrok zní českému čtenáři asi dost fantasticky, pro začátek se ale domluvme, že tuto pasáž si nevymyslel ani Fulford (existuje záznam) a japonský ministr financí by si něco tak silného také netroufl vymýšlet. 


Na počátku byl Marco Polo

Vezměme ale celý příběh od začátku. Na začátku stojí britská koloniální správa Indie. Když se Britům podařilo zjistit, jaké obchodní výhody má hašiš, hledali pro něj optimální odbyt. Což je ekonomicky racionální krok. Optimální odbyt opia se ukázal být na čínském trhu. Zakládali proto kuřárny opia, kde kuřákům nabízeli celé řady výhod, včetně noclehu, půjček na opium apod. Čínské království s dvěmi miliony závislých narkomanů začínalo kolabovat. Čínský císař nechal v roce 1799 uzavřít přístavy pro import opia a zakázal výsadbu máku. Britská vláda, tedy britští penězotvůrci, kteří vládu ovládali, zareagovali také racionálně. Znovu otevřít trh znamenalo čínské přístavy v roce 1839 vojensky dobýt, zemi uvrhnout do politického marasmu, otevřít trh pro své zboží, opium do Číny prodávat v neomezeném množství, nechat si z čínských státních peněz zaplatit obrovské peníze za ušlé zisky. Z někdejší Říše středu udělaly západní zbraně a peníze de facto bezmocnou kolonii. Tato historie je stará sto padesát let, v zásadě však ukazuje, že u dobrých historek je stáří relativní, protože dobré historky jsou nadčasové. To jsme v Číně. A na tomto příběhu si ukazujeme přístup Evropanů k Dálnému Východu. 


Admirál Perry

Pojďme se podívat přes průliv, do Japonska. V roce 1852 se zde stejná historie v podstatě zopakovala, jejími aktéry nebyli tentokrát Evropané, ale Američané. Admirál Perry pod hrozbou dělostřelecké devastace země Japonsku vnutil obchodní podmínky, jejichž součástí byl neomezený import západního zboží. Po Američanech si stejné podmínky vymohli Britové, Holanďané a Rusové. Japonsko se dostalo do sféry vlivu Rothschildova finančního impéria, stalo se nepřímou kolonii Západu. Umělé vyvolání občanské války dovolilo obrovský export amerických  zbraní, zlikvidování domácích řemeslníků přineslo zemi chudobu. Evropané instalovali svého vlastního císaře, založili dodnes formálně vládnoucí dynastii Mejdži. 


Japonská agrese

Japoncům dovolilo spojení s Evropany přechod na evropské vojenské technologie. Převzatá filozofie expanze jim dovolila vtrhnout do Ruska. Získat Koreu, část Číny a Tchai-Wan. Spojení s Rothschildovým chráněncem Hitlerem dovolilo Japonsku hrát ještě vyšší hru. Pustit se do svých někdejších pokořitelů. Nicméně Hitler byl převálcován Rockefellerovými penězi a schopnostmi. Stejně jako další důležitou evropskou skupinou, která měla podle Rotschildových plánů s Hitlerem spolupracovat. Ruskými bolševiky. Namísto společného rozdělení Evropy se do sebe chlapci zakousli. Druhou světovou válku tak vyhráli Rotschildovi komunisté a Rockeffelerovi Američané. Japonsko se ocitlo v nezáviděníhodné pozici a v podstatě je dodnes válečným vazalem Spojených států, platícím nepřímou formou každoroční tributy

Modernizace Japonska

To, že Západ Číně a Japonsku drsným způsobem ublížil, se stalo počátkem modernizace obou zemí. A počátkem dlouhého pochodu k dnešnímu úspěchu. Krádeže a loupeže soukromých organizací, posvěcené západními vládami, nastartovaly heroické úsilí japonského i čínského národa. Úsilí vedlo k jejich enormním obchodním přebytkům ve dvacátém století. Západ, kontrolovaný bankovními domy, se podle všeho těchto obchodních přebytků (rozuměj peněz) bojí. A tak vymýšlí stále nové cesty, jak Číňany i Japonce o jejich vydělané peníze připravit. Protože ponechat jim jejich peníze, Západ ztratí své globální prvenství. Bankovní domy vědí, že je jedno kdo vládne. Vládne ten, kdo kontroluje peníze. Jednou z hlavních možností, jak dostat hodně a poskytnout málo, je obchodovat s Asií v dolarech. Američané - jak známo - tisknou dolary ve dne v noci na tiskařských strojích, ve svých bankách přihazují k účtům nuly a roztáčejí celosvětovou inflaci. Od Japonců i Číňanů dostávají enormní množství zboží v podstatě zadarmo, protože za ně vracejí pouhé potisknuté papírky, jejichž hodnota není podložená vůbec ničím. Nelze z toho vinit americkou vládu, nelze z toho vinit americký národ. Protože vláda je jak známo v područí tzv. Federal Reserve Board, původně státní, posléze však soukromé organizace navázané právě na rodinu Rockefellerů. 

Všechno funguje dokud

Dokud se obchoduje v dolarech, náš svět funguje, jak jej známe. V okamžiku, kdy se Čína a Japonsko rozhodnou obchodovat v jiné měně, Američané končí. A Japonci se právě o tom měli s Číňany během letošního února domlouvat. Pokud to udělají, nebude jasné, za co si budou Američané kupovat nejenže ropu, ale i auta, plechovky s kukuřicí a vůbec. William Engdahl uváděl řed pěti lety, že už v roce 2002 měly obchodní přebytky Číny vůči USA každoročně hodnotu ca. 100 mld. dolarů ročně. Japonsko 70 mld., Kanada 48 mld., Mexiko 37 mld. a Německo 36 mld. Nejsem ekonom, ale dejte si to dohromady s tím, že Spojené státy každý rok končí s deficitem někde mezi bilionem a půl druhým bilionem dolarů. V podstatě jsou závislí na tom, zda je ostatní země podrží, skrze obchodování s jejich vlastní měnou. Až na to, že ostatní země nemají žádný důvod to dělat. Žádný jiný důvod kromě strachu. Například ze zemětřesení. Viz perex tohoto článku. Když obchodujete s někým, kdo drží polovinu celého vojenského arzenálu na planetě a ve vaší vlastní zemi má 68 vojenských zařízení s 36 tisíci vojáky, když nepočítáme navíc dalších pět tisíc us zaměstnanců. A vy mu každoročně za to ještě platíte 2 miliardy dolarů jako tzv. "sympathy budget", příspěvek z lásky.

Pochopení jako východisko

Nemíním svými články štvát někoho proti někomu. Pachatelé nejsou paušálně ani Američané, ani Britové, ani Židé. Tyto skvělé národy jsou primárně oběťmi parazitického finančního mechanismu. Nemíním šířit strach, ve strachu naopak zůstáváme, pokud se pravdě nedokážeme podívat do očí. Jistý můj učitel říkal „pravda vás osvobodí“ a já s ním souhlasím. Já to nebyl, kdo prodával opium Číňanům, já to nebyl, kdo Japonce vydíral, já to nejsem, kdo vydávám bezcenné papíry a tvrdím o nich, že to jsou peníze. Říkám pouze nahlas to, co při troše štěstí bude za čas vědět každý. I Vy, kteří máte s mými řádky velký problém. 

Nobelova cena za mír

Pokud chceme západ zachránit před naprostým úpadkem, jako že na šikmé dráze úpadku jsme se jako Unie zjevně ocitli, měli bychom začít hrát s otevřenými kartami. Věřím,že Respekt k pravdě máme jako Češi zakořenen hluboko v genech. Informační embargo zatím nedovoluje okolnosti světových procesů prezentovat do konvenčních médií, protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tak Světové obchodní centrum shodil i po deseti letech zlý Usáma, Írán ohrožuje světový mír, Barack Obama likvidující chudáky v horách Af-Paku z bezpilotních letadel dostává Nobelovu cenu míru etc. Dobré ráno, přátelé.

Zdrojový materiál:

Project Camelot: Přepis rozhovoru s Fulfordem 1., 2., 3.

Video s rozhovorem s Fulfordem, české titulky

P.S.: Kdo máte nepřekonatelný problém s pravděpodobnou souvislostí HAARPu a zemětřesení, klidně si ho odmyslete. Ono je to celé dost slušné téma i bez HAARPu. Nemyslíte? Až na to, že HAARP byl podle záznamů tři týdny vypnut a spuštěn byl 9. března večer. Záznamy k vidění zde. Může to být náhoda. Sám jsem nevěděl, že HAARP je vynálezem Nikoly Tesly z 30. let, byl spuštěn v roce 1994 podle jeho plánů. 

Ostatně, na to, že zemětřesení lze uměle vyvolat a k této technologii se postupně dostávají i jiné státy, než ty Spojené, na to nás upozornil William Cohen. Tento ministr obrany USA, na konferenci o terrorismu v roce 1997 pronesl: "Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves." (Citace z webu ministerstva obrany.) Následně se odvolal, že tohle si nemyslí on, ale píše o tom spisovatel Alwin Toffler. Ale když Vám to řekne ministr obrany nejozbrojenější země na planetě na konferenci o terorismu, přeci jenom to zní trochu dost jinak než z knížky slavného futurologa. Nejsem radiofyzik, ale myslím si o tom své. Například to, že zahřát mikrovlně vodu v podzemí nemusí být zase takový problém. Když mi mikrovlnka v kuchyni propeče bramboru, jistě umí propéct i to, z čeho brambora vyrostla. Poslat jedno zemětřesení navíc do seismicky aktivní oblasti v seismicky aktivním období, by nemusel být takový problém. Nikdo následně nemá šanci přijít na nějaké stopy po vlivu zvenčí. A víte, že v roce 2008 praštilo zemětřesení Číňanům v Sečchuanu pro změnu 50 km od jejich továrny na jaderné zbraně? A tak by se dalo pokračovat. Pro dnešek dost.

http://baudysjr.blog.respekt.ihned.cz/

6428 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Tajný německo-turecký pakt o přesunu statisíců imigrantů do Evropy. Pak se rozdělíNeskutečná blamáž! Ukrajinští vlastenci odstranili pomník největšího ukrajinského básníka! Spletli si ho s Leninem (+ foto)Rozvědka USA: ruské letectvo úplně zmařilo naděje USA v SýriiUkrajinská armáda může dobýt celé Rusko! Americký agent Saakašvili představil odvážnou vizi. A nebo se za tím něco skrývá?Bývalý šéf veřejnoprávní televize promluvil o mediálních manipulacích a zbořil idylku. O nezávislosti novinářů si nechte zdát!

ePortal.cz

VIDEO: Statečná žena otevřeně promluvila o tom, co dělají uprchlíci v jejím městě. Poslechněte si obdivuhodná slova, která se šíří internetem jako lavinaV prosinci na půdě OSN zaznělo něco velmi nepříjemného. Trochu to zapadlo, tak si to pojďme teď připomenout

euPortal.cz

Tato kauza měla sloužit jako Sobotkova léčka na Babiše. Andrej Babiš dal ale najevo, že je mnohem silnější, než se zdálo. Zoufalou postavou zůstává premiér Sobotka... Čtěte víceKlaus: Naši politici si na rozdíl od Zemana nepřejí, aby byla Česká republika naše

Eurabia.cz

Jak TV PRIMA vytvořila lživou reportáž o křesťanských uprchlících. Goebbels a muslimové mohou jásat nad kvalitou této propagandyTajný německo-turecký pakt na nucené rozdělování (islámských) imigrantů po Evropě! Novodobým mnichovským diktátem jsme ohroženi i my!

Nezdravi.cz

Časovaná bomba: Kolik nemocí s sebou přináší do Evropy afričtí imigranti?Opatrná minivzpoura Ústavního soudu: Lži o očkování odhaleny. Injekce proti černému kašli? Vymýcení obrny? Mýtus. Boj za občanské svobody teprve začíná

euServer.cz

Tihle „lidé“, si žádnou slušnost a ohledy nezaslouží. Všechno totiž díky politice výše jmenovaných hňupů směřuje k velkému vojenskému konfliktu Miloslav Ransdorf: Zpráva o velké lži. Najděte si 5 minut a přemýšlejte... Prosím Vás, kteří máte smysl pro normální lidskou slušnost a spravedlnost, pošlete to dál

ParlamentniListy.cz

USA a naši západní spojenci se snad museli zbláznit. Tato africká teroristická organizace může i díky nim udeřit též v Evropě, upozorňuje znalec západní AfrikyOkamura: Policisté jsou naprosto bezmocní proti imigrantským gangům. Děti migrantů terorizují učitele, učitelé marně žádají ochranu a pomoc
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny